Planer og publikasjoner


 

Her finner du en oversikt over planer og publikasjoner som er utarbeidet spesifikt for Skarvan og Roltdalen og Sylan verneområder og generell litteratur om verneområde forvaltning.


Kongelig resolusjon

Etter norsk statsskikk skal mange av de viktigste avgjørelsene formelt gjøres av «Kongen i statsråd».

(Publisert:14.10.2013 Sist endret:20.10.2015)

Forvaltningsplan

Forvaltningsplanen skal utdype og presisere de enkelte verneforskriftene. Nasjonalparkstyret er ansvarlig for utarbeidelse av forvaltningsplanen.  

(Publisert:14.10.2013 Sist endret:08.03.2019)

Rapporter

Her finner du et utvalg av rapporter fra utredninger som er relevante for verneområdene

(Publisert:20.02.2015 Sist endret:15.02.2018)