Forvaltningsplan

Forvaltningsplanen skal utdype og presisere de enkelte verneforskriftene. Nasjonalparkstyret er ansvarlig for utarbeidelse av forvaltningsplanen.

 

Forvaltningsplan for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark

Planen er et praktisk hjelpemiddel som skal sikre en helhetlig forvaltning. Planen gir konkrete forvaltnings- eller bevaringsmål for området, retningslinjer for bruk, informasjon, skjøtsel og tilrettelegging. På denne måten bidrar forvaltningsplanen til å opprettholde og fremme naturverdiene i verneområdet.

Forvaltningsplanen kan ikke inneholde retningslinjer eller tiltak som er i strid med verneforskriftene. I en del tilfeller vil det være behov for skjøtselstiltak for å ta vare på naturkvaliteter i området i tråd med verneformålet.

 

(Publisert:14.10.2013 Sist endret:08.03.2019)