Kongelig resolusjon


Etter norsk statsskikk skal mange av de viktigste avgjørelsene formelt gjøres av «Kongen i statsråd».

Vedtak som blir fattet av regjeringen samlet i statsråd under ledelse av Kongen, kalles kongelige resolusjonar.

Verneforskrifter skal etter naturmangfoldloven bli vedtatt av Kongen i statsråd. I samband med behandling og vedtak av Kongen i statsråd, blir det utarbeidet et foredrag som grunnlag for framlegget til verneforskrift. Dette foredraget er viktig for å forstå og tolke verneforskriftene.

(Publisert:14.10.2013 Sist endret:20.10.2015)