Rapporter

Her finner du et utvalg av rapporter fra utredninger som er relevante for verneområdene

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark

2017 - Sårbarhetskartlegging Samisk Reindrift

2017 - Brukerundersøkelse i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde. Sommeren 2016

2017 - Sårbarhetskartlegging i Skarvan og Roltdalen. Fugl og vegetasjon.

2015 - Botaniske registreringer på setervoller i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark.

2015- Alpine dykkender. Rolf Terje kroglund og Jan Eivind Østnes

1999- Botanisk mangfold i Rotldalen, Selbu, Sør Trøndelag - Tommy Prestø.pdf

1999 - Reindriftens brukerrapport om Roltdalen

1997 - Statusrapport for kvartærgeologi, flora/vegetasjon og fauna i Stråsjøen-Prestøyan naturreservat og i det foreslåtte verneområdet i Roltdalen

1985 - 4. Roltdalsalmenningen - framtidig naturvernområde.pdf

1981- Botaniske undersøkelser i Garbergselva Rotlaområdet i Selbu_ Asbjørn Moen og Lucie Kjelvik.pdf

Sylan landskapsvernområde og Sankkjølen naturreservat

2018 - 4. Sylan landskapsvernområde, Sankkjølen naturreservat, Rangeldalen naturreservat. Sårbarhetsvurdering 2017. Kistefos Skogtjenester, Geir Høitomt og Jon Opheim

2005 - 3. Forslag om opprettelse av Sylan landskapsvernområde med Sankkjølen naturreservat.pdf

2004-2 Rolf Nordhagens langtidsstudier i Sylan oppfølging i 2003. Abjørn Moen, Oddvar Pedersen og Anders Lyngstad.pdf

2003 Botaniske verneverdier i Sylan_Rapport botanisk serie_Asbjørn Moen og Anders Lyngstad.pdf

2003 - 3. Naturfaglig statusrapport for Sylan. Flora og vegetasjon, fauna, geologi og landskap i det foreslåtte verneområdet i Sylan, Tydal kommune.pdf

1988-2 Sylanområdet- Jardar Cyvin og Karl Frafjord.pdf

(Publisert:20.02.2015 Sist endret:15.02.2018)