Botnafjellet (1572 moh) er det høgaste fjellet i Naustdal-Gjengedal. Foto: Alf Erik RøyrvikGjengedalsstøylen er framleis i drift og er ein av støylane som har vore med å skapt kulturlandskapet som er ein viktig del verneområdet. Foto: Alf Erik RøyrvikVonagarden er ein fjellgard inst i Naustedalen og er ein viktig innfallsport til landskapsvernområdet  Foto: Alf Erik RøyrvikKupevatnet i Årdalskupa  Foto: Rune HolenSkispor over Vasslivatnet Foto: Alf Erik Røyrvik

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde


Nyhende

Klage på løyve til å bygge gjetarhytte

Naustdal-Gjengedal verneområdestyre vedtok i styremøte 30. mars å gje Risbotnen beitelag og Dag Bakketun løyve til å bygge gjetarhytte innanfor Risbotnen. Villreinnemnda for Sogn og Fjordane har klaga på vedtaket.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:12.05.2017 Sist endret:26.05.2017)

Styremøte i verneområdestyret

Torsdag 30.mars hadde Naustdal-Gjengedal verneområdestyre årets første styremøte. På saklista stod mellom anna prioritering av tiltaksmidlar og byggesaker.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:12.05.2017)

Spor etter jerv i Naustdal-Gjengedal LVO

Dei siste vekene er det dokumentert fleire spor etter jerv i Naustdal-Gjengedal. No er det påske, og mange skal ut i fjellet på skitur. Statens naturoppsyn vil gjerne ha melding og bilete  dersom nokon kjem over spor etter jerv.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:10.04.2017 Sist endret:12.05.2017)

Årsmelding for 2016

Her er årsmelding for Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde i 2016.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:03.01.2017 Sist endret:12.05.2017)

Styremøte i verneområdestyret

Naustdal-Gjengedal verneområdestyre hadde siste styremøte i 2016 den 29.november på Sandane.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:03.01.2017 Sist endret:12.05.2017)

Møte i Fagleg Rådgjevande utval

Fagleg Rådgjevande utval for Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde hadde møte 22. november på Skei.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:03.01.2017 Sist endret:12.05.2017)
Vis nyhetsarkiv