Botnafjellet (1572 moh) er det høgaste fjellet i Naustdal-Gjengedal. Foto: Alf Erik RøyrvikGjengedalsstøylen er framleis i drift og er ein av støylane som har vore med å skapt kulturlandskapet som er ein viktig del verneområdet. Foto: Alf Erik RøyrvikVonagarden er ein fjellgard inst i Naustedalen og er ein viktig innfallsport til landskapsvernområdet  Foto: Alf Erik RøyrvikKupevatnet i Årdalskupa  Foto: Rune HolenSkispor over Vasslivatnet Foto: Alf Erik Røyrvik

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde


Nyhende

Nye nettsider for Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde

Vi har fått laga nye nettsider for verneområdet. Dei nye sidene rettar seg mot besøkande som turistar og friluftsfolk. 

Alf Erik Røyrvik (Publisert:17.07.2020)

Ny styremedlem i Naustdal-Gjengedal verneområdestyre

Trude Brosvik er nytt styremedlem i Naustdal-Gjengedal verneområdestyre, som representant for Vestland fylkeskommune.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:23.06.2020 Sist endret:17.07.2020)

Hogst av gran i Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde

Naustdal-Gjengedal verneområdestyre har midlar til fjerning av gran i verneområdet. Styret vil gjerne ha hjelp av grunneigarar og andre som kan ta på seg å hogge ned mindre førekomstar av gran i og rundt verneområda. 

Alf Erik Røyrvik (Publisert:12.06.2020 Sist endret:17.07.2020)

Nye informasjonsskilt om Naustdal-Gjengedal

Naustdal-Gjengedal verneområdestyre har fått laga nye informasjonsskilt, og no er dei første skilta satt opp i Sandane Sentrum og ved E39 ved Årdalen i Jølster.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:02.06.2020 Sist endret:17.07.2020)

Nytt styre for Naustdal-Gjengedal landskapvernområde

Etter valet i fjor haust er det oppnemnt eit nytt Naustdal-Gjengedal verneområdestyre. Det nye styret hadde sitt første styremøte 20. mars.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:07.04.2020 Sist endret:17.07.2020)

Trappene i Geitabykset er ferdig

Trappene opp det bratte partiet Geitabykset på ruta til Ryssdalshornet er no ferdig montert, etter nokre år med planlegging og arbeid. No er detbåde lettare og tryggare å passere.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:05.11.2019 Sist endret:17.07.2020)
Vis nyhetsarkiv