Botnafjellet (1572 moh) er det høgaste fjellet i Naustdal-Gjengedal. Foto: Alf Erik RøyrvikGjengedalsstøylen er framleis i drift og er ein av støylane som har vore med å skapt kulturlandskapet som er ein viktig del verneområdet. Foto: Alf Erik RøyrvikVonagarden er ein fjellgard inst i Naustedalen og er ein viktig innfallsport til landskapsvernområdet  Foto: Alf Erik RøyrvikKupevatnet i Årdalskupa  Foto: Rune HolenSkispor over Vasslivatnet Foto: Alf Erik Røyrvik

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde


Nyhende

Årsmelding for 2016

Her er årsmelding for Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde i 2016.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:03.01.2017)

Styremøte i verneområdestyret

Naustdal-Gjengedal verneområdestyre hadde siste styremøte i 2016 den 29.november på Sandane.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:03.01.2017)

Møte i Fagleg Rådgjevande utval

Fagleg Rådgjevande utval for Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde hadde møte 22. november på Skei.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:03.01.2017)

Drone i landskapsvernområdet

Foto: Edvin-Andre Hugvik

Kan ein fly drone i verna natur?I dei fleste verneområder og nasjonalparkar er motorsiert ferdsel strengt regulert. Men gjeld desse reglane og for droner?

Alf Erik Røyrvik (Publisert:12.10.2016 Sist endret:03.01.2017)

Anbodskonkurranse om arbeid i verneområdet

Forvaltningsstyresmaktene i Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde og Ålfotbreen landskapsvernområde har lyst ut anbodskonkurranse om arbeid i verneområda dei neste fire åra.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:09.05.2016 Sist endret:03.01.2017)

Nytt verneområdestyre er konstituert

Naustdal-Gjengedal verneområdestyre for perioden 2016-2019 hadde sitt første styremøte 11. mars på Skei. Det nye styret vart konstituert og Håkon Myrvang held fram som styreleiar.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:21.03.2016 Sist endret:03.01.2017)
Vis nyhetsarkiv