Botnafjellet (1572 moh) er det høgaste fjellet i Naustdal-Gjengedal. Foto: Alf Erik RøyrvikGjengedalsstøylen er framleis i drift og er ein av støylane som har vore med å skapt kulturlandskapet som er ein viktig del verneområdet. Foto: Alf Erik RøyrvikVonagarden er ein fjellgard inst i Naustedalen og er ein viktig innfallsport til landskapsvernområdet  Foto: Alf Erik RøyrvikKupevatnet i Årdalskupa  Foto: Rune HolenSkispor over Vasslivatnet Foto: Alf Erik Røyrvik

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde


Nyhende

Gjetarhyttesaka i Risbotnen hjå Sivilombudsmannen

Fjellområdet innanfor Risbotnen der der vart søkt om å føre opp gjetarhytte. Foto: Alf Erik Røyrvik

Sivilombudsmannen har handsama saka med oppføring av gjetarhytte i Risbotnen og kome med si uttale.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:03.01.2019 Sist endret:27.05.2019)

Besøksstrategi for Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde ute på høyring.

Statens naturoppsyn inspiserer klopplegging i Gjengedalen

Naustdal-Gjengedal verneområdestyre har utarbeida ein besøksstrategi for landskapsvernområdet. Strategien  seier noko om korleis verneområdet og forvaltninga skal ta i mot dei som besøkjer verneområdet. Strategien ligg no ute på høyring der alle interesserte har høve til å kome med innspel.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:08.10.2018 Sist endret:27.05.2019)

Årets første styremøte i Naustdal-Gjengedal verneområdestyre

Naustdal-Gjengedal verneområdestyre hadde første styremøte for året onsdag 11. april. Møtet var i fine omgjevnader på Håjen Kafe i Naustdal.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:17.04.2018 Sist endret:27.05.2019)

Får ikkje bygge gjetarhytte i Risbotnen

Risbotnen beitelag og Dag Bakketun får ikkje bygge gjetarhytte i høgda innanfor Risbotnen i Gloppen. Miljødirektoratet har oppheva vedtaket til verneområdestyret, der styret gav løyve til å bygge hytta.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:23.10.2017 Sist endret:27.05.2019)

Studentar skal lage skjøtselsplan for støylar i Naustdal-Gjengedal

Grunneigarar på Dalsbøen orienterer for studentar og rettleiarar frå Høgskulen på Vestlandet om dagens og tidlegare tiders bruk av støylsområdet.

Tysdag 15.august var studentar frå høgskulen i Sogndal på synfaring i Traudalen og i Langedalen, saman emd forvaltning og grunneigarar. Studentane skal lage skjøtselsplanar for støylane Arnestadstøylen, Fitjestøylen og Dalsbøen som ein del av utdanninga si.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:17.08.2017 Sist endret:27.05.2019)

Indre Sunnfjord Turlag får løyve til å lande med helikopter ved Longevasshytta

Indre Sunnfjord Turlag har fått løyve til å lande med helikopter ved Longevasshytta i samband med transport av forsyningar og utstyr til hytta. Løyvet gjeld for inntil 4 landingar i dagane 24.-27.august.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:17.08.2017 Sist endret:27.05.2019)
Vis nyhetsarkiv