Kart

Enkelt kart som syner utbreiinga av verneområdet:

 Kart over Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde

Fylkesatlas

Fylkesatlaset for Sogn og Fjordane på nett har ei god kartløysing, både for landskapsvernområdet og for resten av fylket. Her kan ein legge inn ulike kartlag frå menyen til venstre og få mykje informasjon for heile fylket!

(Publisert:28.11.2011 Sist endret:25.07.2012)