Kontakt

Skispor over Vasslivatnet
Skispor over Vasslivatnet, Foto: Alf Erik Røyrvik

Kontaktinformasjon til verneområdeforvaltaren:

Alf Erik Røyrvik
tlf: 576 43 138
mob: 95 88 94 75
e-post: fmsfalr@fylkesmannen.no

postadresse: Postboks 300, 6821 Sandane

besøksadresse: Sandane Næringshage, Sandane Senter 3. etasje

Verneområdeforvaltar Alf Erik Røyrvik


Statens naturoppsyn lokalt

Statens naturoppsyn (SNO) er tilsynsmyndigheit og skal blant anna følgje med på at brukarar av verneområda overheld forskrift og forvaltningsvedtak. Blant anna er det vanleg å sette vilkår om at SNO skal varslast ved løyve til motorferdsel etter verneforskrifta. SNO - Sandanev/ Rune HolenPostboks 300, 6823 Sandane tlf: 975 95 102e-post: rune.holen@miljodir.no

Alf Erik Røyrvik (Publisert:21.12.2011 Sist endret:09.06.2017)
Les mer

Lenkar

Ymse nyttige lenker til forvaltninga, lag og organisasjoner i og rundt verneområdet osb Lenkar til kommunane og fylkeskommunen finn de på framsida. Berre trykk på kommunevåpena til høgre på sida.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:09.06.2017)
Les mer