Statens naturoppsyn lokalt

Statens naturoppsyn (SNO) er tilsynsmyndigheit og skal blant anna følgje med på at brukarar av verneområda overheld forskrift og forvaltningsvedtak. Blant anna er det vanleg å sette vilkår om at SNO skal varslast ved løyve til motorferdsel etter verneforskrifta.

SNO Rune Holen

Alf Erik Røyrvik (Publisert:21.12.2011 Sist endret:09.06.2017)