Planer og publikasjoner

Vonagarden er ein fjellgard inst i Naustedalen og er ein viktig innfallsport til landskapsvernområdet
Vonagarden er ein fjellgard inst i Naustedalen og er ein viktig innfallsport til landskapsvernområdet , Foto: Alf Erik Røyrvik


Kongeleg resolusjon

Kongeleg resolusjon er eit vedtak fatta av Kongen i statsråd. Vedtak om vern vert fatta som konglege resolusjonar. For kvart verneområde er det og utarbeida eit føredrag som grunnlag for vedtaket.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:21.12.2011 Sist endret:19.06.2012)

Forvaltningsplan

Framside forvaltningsplan

Forvaltningsplan for Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde er eit hjelpemiddel for forvaltninga for å få ei konsekvent og rettferdig sakshandsaming. Det skal og vere eit hjelpemiddel for brukarar, grunneigarar og andre som vi ha ein innblikk i forvaltninga.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:21.12.2011 Sist endret:08.02.2016)

Årsmeldingar

Frå Salen mot Botnafjellet, Måsevassdalen og Blåfjellet

Her vert årsmeldingane frå verneområdet lagt ut. Anna informasjonsmateriell vil og verte lagt ut etterkvart som det kjem.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:27.02.2013 Sist endret:02.01.2017)

Publikasjonar og informasjon

Her kan du finne ymse publikasjonar og informasjonsmateriell som som verneområdeforvaltninga eller andre har laga, og som er relevant for Nasutdal-Gjengedal landskapsvernområde.

(Publisert:23.12.2013 Sist endret:25.11.2015)