Planer og publikasjoner

Vonagarden er ein fjellgard inst i Naustedalen og er ein viktig innfallsport til landskapsvernområdet
Vonagarden er ein fjellgard inst i Naustedalen og er ein viktig innfallsport til landskapsvernområdet , Foto: Alf Erik Røyrvik


Kongeleg resolusjon

Kongeleg resolusjon er eit vedtak fatta av Kongen i statsråd. Vedtak om vern vert fatta som konglege resolusjonar. For kvart verneområde er det og utarbeida eit føredrag som grunnlag for vedtaket.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:21.12.2011 Sist endret:19.06.2012)
Les mer

Forvaltningsplan

Framside forvaltningsplan

Forvaltningsplan for Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde er eit hjelpemiddel for forvaltninga for å få ei konsekvent og rettferdig sakshandsaming. Det skal og vere eit hjelpemiddel for brukarar, grunneigarar og andre som vi ha ein innblikk i forvaltninga.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:21.12.2011 Sist endret:23.05.2019)
Les mer

Besøksstrategi

Naustdal-Gjengedal verneområdestyre har utarbeida besøksstrategi for Ålfotbreen landskapsvernområde. Besøksstrategien seier noko om korleis forvaltninga skal ta i mot og handtere dei som besøker verneområdet. 

Alf Erik Røyrvik (Publisert:15.02.2019 Sist endret:23.05.2019)
Les mer

Årsmeldingar

Frå Salen mot Botnafjellet, Måsevassdalen og Blåfjellet

Her vert årsmeldingane frå verneområdet lagt ut. Anna informasjonsmateriell vil og verte lagt ut etterkvart som det kjem.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:27.02.2013 Sist endret:11.01.2021)
Les mer

Publikasjonar og informasjon

Her kan du finne ymse publikasjonar og informasjonsmateriell som som verneområdeforvaltninga eller andre har laga, og som er relevant for Nasutdal-Gjengedal landskapsvernområde.

(Publisert:23.12.2013 Sist endret:25.11.2015)
Les mer