Styret

Naustdal-Gjengedal verneområdestyre for perioden 2016-2019. F.v: Iris Loftheim (Førde), Leidulf Rygg Bogstad (Gloppen), Håkon Myrvang - styreleiar (Naustdal), Gunnhild Berge Stang (Fylkeskommunen) og Oddmund Klakegg - nestleiar (Jølster)
Naustdal-Gjengedal verneområdestyre for perioden 2016-2019. F.v: Iris Loftheim (Førde), Leidulf Rygg Bogstad (Gloppen), Håkon Myrvang - styreleiar (Naustdal), Gunnhild Berge Stang (Fylkeskommunen) og Oddmund Klakegg - nestleiar (Jølster)
Alf Erik Røyrvik

Vedtekter

Rammene for nasjonalparkstyret sitt arbeid som forvaltningsmynde

Styremedlemmer

Naustdal-Gjengedal verneområdestyre for perioden 2012 - 2015 vart konstituert 13. mars 2012. Styret er samansett slik:

Arbeidsutval

Styret for Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde vedtok i konstituerande styremøte 13.3.2012 å opprette eit arbeidsutval.

Fagleg rådgjevande utval

Fagleg rådgjevande utval er samansett av grunneigarar, brukarar og interesseorganisasjonar. Oppgåva til Fagleg rådgjevande utval er å kome med innspel til styret og styret sitt arbeid.

Alf Erik Røyrvik

Møtekalender

Styret for Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde

Styredokument

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:22.02.2012)