Styredokument

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:22.02.2012)

Protokoll styremøter

Protokoll for styremøte er den offisielle møteboka for Naustdal-Gjengedal verneområdestyre.

Protokoll arbeidsutvalget

Her vert protokollar frå møte i arbeidsutvalet lagt ut.

Innkallingar og sakspspir

Møtepapir med saksframlegg vert sendt ut til nasjonalparkstyret / arbeidsutvalet i forkant av møtet. Styret / utvalet har forvaltningsmynde og gjere endeleg vedtak (sjå protokoll)