Protokoll arbeidsutvalget

Her vart protokollar frå møte i arbeidsutvalet lagt ut. Etter 2015 har ikkje Naustdal-Gjengedal verneområdestyre hatt arbeidsutval.


2012

Arbeidsutvalgsprotokoller for 2012:

2013

Her finn du protokollane etter Arbeidsutvalet sine møter i 2013

Alf Erik Røyrvik (Publisert:09.04.2013)

2014

Protokollar frå Naustdal-Gjengedal verneområdestyre sitt arbeidsutval sine møter i 2014

Alf Erik Røyrvik (Publisert:25.07.2014)