Innkallingar og sakspspir

Møtepapir med saksframlegg vert sendt ut til nasjonalparkstyret / arbeidsutvalet
i forkant av møtet. Styret / utvalet har forvaltningsmynde og gjere endeleg vedtak (sjå protokoll)

Sekretariatet førebur saker for nasjonalparkstyret. Desse saksframlegga skal presentere søknaden / situasjonen, vise til aktuell lovhemel og presentere vurderingane og framlegg til vedtak gjort av sekretariatet.


2019

Innkallingar til styremøta i 2019

Alf Erik Røyrvik (Publisert:15.02.2019)

Arkiv

Sakspapir til styremøta vert lagt ut her.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:22.01.2013 Sist endret:15.02.2019)