Styremedlemmer

Naustdal-Gjengedal verneområdestyre for perioden 2016 - 2019 vart konstituert 11. mars 2016.
Styret er samansett slik:

Styreleiar: Håkon Myrvang (Naustdal kommune)

Nestleiar: Oddmund Klakegg (Jølster kommune)

Styremedlem: Leidulf Rygg Bogstad (Gloppen kommune
Styremedlem: Iris Loftheim (Førde kommune)
Styremedlem: Gunhild Berge Stang (Sogn og Fjordane fylkeskommune)

Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 2016-2019

Her er Naustdal-Gjengedal verneområdestyre for 2016 - 2019. F.v.  Iris Lofteim, Leidulf Rygg Bogstad, styreleiar Håkon Myrvang, Gunhild Berge Stang og Oddmund Klakegg.

 


 

Varamedlemmer:

Annlaug Birkeland (for Håkon Myrvang)
Gunnvor Sunde (for Leidulf Rygg Bogstad)
Ragnhild Sæle (for Oddmund Klakegg)
Liv Løken (for Iris Loftheim)
Erlend Haugen Herstad (for Gunhild Berge Stang)