Gjennomførte tiltak

Her kan du sjå oversikt over kva tiltak som er gjennomført i og rundt Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde.

Oversikta gjeld tiltak som er gjort i regi av verneområdeforvaltninga eller som er finansierte med tiltaksmidlane som verneområdestyret får frå Miljødirektoratet.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:21.12.2011 Sist endret:17.07.2020)