Biletegalleri

Her kan du sjå ulike bilete frå heile Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde, og dessutan innfallsportar og områda rundt.