Rødgammen på NordkvaløyaMåsværet Foto: Oddrun SkjemstadUt mot havet Foto: Oddrun SkjemstadFuglebergvika Foto: Miljøfaglig utredningGrøtøya nord Foto: Miljøfaglig utredningNordskarvågen Foto: miljøfaglig utredningSandviknes_2 Foto: miljøfaglig utredningFuglebergvika på Nordkvaløya Foto: Tine Marie HagelinMoltebærplukking Foto: Tine Marie HagelinLundefugl Foto: Tine Marie HagelinBruk av kano Foto: Oddrun Skjemstad

Nordkvaløy - Rebbenesøy LVO

Velkommen til hjemmesiden til verneområdestyret til Nordkvaløy - Rebbenesøy landskapsvernområde. Verneområdet ligger i sin helhet i Karlsøy kommune i Troms og dekker en kyststrekning på nesten 50 km. Her finnes et vidt spekter av landskapselementer som er typiske for kysten av Troms med rike naturfaglige og kulturfaglige elementer.

Fovaltningsmyndigheten ble 12.01.2011 delegert til verneområdestyret for Nordkvaløya - Rebbenesøya landskapsvernområde.


Årsmelding 2020

Ønsker du å se hva verneområdestyret gjorde i 2020?

(Publisert:17.03.2021)

Bildekonkurranse

Har du turbilder fra Nordkvaløya-Rebbnesøya landksapsvernområde eller verneområde på yttersia? Har du lyst å dele dem med oss?

(Publisert:15.06.2020)

Uttak av mink

Verneområdestyret har startet arbeidet med å ta ut mink i Nordkvaløya-Rebbnesøya landskapvernområde og de tilgrensende naturreservatene Flatvær, Måsvær og Breivika.

(Publisert:30.03.2020 Sist endret:17.03.2021)

Ferdselsveier på Nordkvaløya

I begynnelsen av juni 2019 ble flere av de gamle ferdselsvegene på Nordkvaløya registrert og målt opp av Troms fylkeskommune ved avd. for kulturarv. Vi vandra på stiene som er markert på kart og oppsøkte strekninger hvor det var sannsynlig å finne spor etter gamle vegfar og for å dokumentere tilstanden. Havet har vært hovedferdselsåren langs kysten i all tid. Båten har vært den viktigste ...

(Publisert:11.12.2019)

Vedtatt besøksstrategi for Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde

Verneområdestyret har utarbeidet besøksstrategir for landskapsvernområdet. Strategien er en plan for hvordan forvaltninge ønsker at besøkende skal møte verneområdet. Besøksstrategien ble endelig vedtatt av Miljødirektoratet i brev av 14.3.2019

(Publisert:14.08.2019)

Møteplan for 2019

Styremøte november 2017

Møteplanen for 2019 ble satt på årets siste styremøte i 2018. Under her ser du når verneområdestyret har planlagt å møtes dette året. 8. mars 2019 på Hansnes 13. juni på Hansnes 20. august møte og befaring i landskapsvernområdet 5. desember på Hansnes

(Publisert:11.01.2019)

Høring av besøksstrategi for Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde

Verneområdestyret for Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde har utarbeidet et forslag til besøksstrategi for landskapsvernområdet. Forslaget legges nå på høring, med høringsfrist 7. desember. Høringsuttalelsene vil bli behandlet av verneområdestyret før utkastet sendes til Miljødirektoratet for endelig godkjennelse.

(Publisert:11.10.2018 Sist endret:12.10.2018)

Vedtatt forvaltningsplan for landskapsvernområdet

På årets siste styremøte i 2017 ble forvaltningsplanen for Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde vedtatt av verneområdestyret.

(Publisert:18.01.2018 Sist endret:19.01.2018)

Studietur til Vega

Styremøte november 2017

På slutten av august var verneområdestyret på studietur til Vega. Bakgrunnen for at styret ønsket å reise til Vega var at også Vega er en øykommune med mange verneområder. Vega er også verdensarvområde og kommunen bruker både verdensarvstatus og vernestatus i sin profilering av området. Besøket til kommunen har økt.

(Publisert:01.12.2017)

Verneområdestyret på befaring i landskapvernområdet

Styret i Fuglbergvika

Tirsdag 6. juni 2017 var verneområdestyret på befaring i landskapsvernområdet. 

(Publisert:13.06.2017 Sist endret:14.06.2017)
Vis nyhetsarkiv