Rødgammen på NordkvaløyaMåsværet Foto: Oddrun SkjemstadUt mot havet Foto: Oddrun SkjemstadFuglebergvika Foto: Miljøfaglig utredningGrøtøya nord Foto: Miljøfaglig utredningNordskarvågen Foto: miljøfaglig utredningSandviknes_2 Foto: miljøfaglig utredningFuglebergvika på Nordkvaløya Foto: Tine Marie HagelinMoltebærplukking Foto: Tine Marie HagelinLundefugl Foto: Tine Marie HagelinBruk av kano Foto: Oddrun Skjemstad

Nordkvaløy - Rebbenesøy LVO

Velkommen til hjemmesiden til verneområdestyret til Nordkvaløy - Rebbenesøy landskapsvernområde. Verneområdet ligger i sin helhet i Karlsøy kommune i Troms og dekker en kyststrekning på nesten 50 km. Her finnes et vidt spekter av landskapselementer som er typiske for kysten av Troms med rike naturfaglige og kulturfaglige elementer.

Fovaltningsmyndigheten ble 12.01.2011 delegert til verneområdestyret for Nordkvaløya - Rebbenesøya landskapsvernområde.


Styremøte 30. mars 2017

Grøtøya nord

Verneområdestyret har styremøte på rådhuset på Hansnes, torsdag 30. mars kl 11:30. Saker som skal til behandling er blant annet høring av marint vern Ytre Karlsøy og tildeling av tiltaksmider fra Miljødirektoratet.

(Publisert:23.03.2017)

Rapport Nordkvaløya-Rebbenesøya verneområdestyre 2016

Verneområdestyret har i styremøte 25. januar 2017 vedtatt vedlagte rapport over styrets sin aktivitet i 2016. Styrets økonomiske rapport til Miljødirektoratet finner man også ved å klikke på linken under.

(Publisert:25.01.2017)

Tiltaksplan 2017

Hvert år blir forvaltningen tildelt midler for å styreke og ivareta naturverdiene i området. Dette er midler som skal gå til investering, informasjon, skjøtsel og tilrettelegging, samt anskaffelser av nødvendig utstyr for å fremme verneformålet.Størrelsen på potten avhenger av innmeldt behov fra verneområdestyret.

(Publisert:21.12.2016)

Forvaltningsplan Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde - høring

Verneområdestyret har nå utarbeidet forslag til forvaltningsplan for Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde. Hvis du har tanker om hvordan landskapsvernområdet skal forvaltes, bør du lese gjennom planutkastet, og komme med eventuelle tilbakemeldinger til verneområdestyret. Planen ligger på høring til 1. januar 2017.

(Publisert:25.10.2016)

Åpning av innfallsport

Styreleder Mona Pedersen holder åpningstale

På ettermiddagen tirsdag 16. august var det offisiell åpning av innfallporten til Nordkvaløya -Rebbenesøya landskapsvernområde

(Publisert:18.08.2016 Sist endret:19.08.2016)

Åpning av innfallsport Mikkelvik

Kaia i Mikkelvik

Verneområdestyret har i samarbeid med Karlsøy kommune etablert innfallsport til verneområdene i Ytre Karlsøy.

(Publisert:24.06.2016 Sist endret:05.07.2016)

Villmarksmessa 2016

Også i år var nasjonalpark- og verneområdestyrene i Troms representart med egen informasjonsstand på nord-norsk villmarksmesse i Bardu. Standen til styrene var samlokalisert med statens naturoppsyn, MIdt-Troms friluftsråd, barnas naturpark, Troms turlag, jeger og fisk med flere.

(Publisert:16.06.2016)

Årets første søppelaksjon avholdt i verneområdet

Onsdag 27. april reiste en gjeng ungdommer fra Eidebakken skole i Lyngen til Karlsøy for å bidra til søppelrydding i Nordkvaløya - Rebbenesøya landskapsvernområde og Måsvær naturreservat. Gjengen fikk lov å låne Haugland gård.

(Publisert:11.05.2016)

Samling for styrene i Troms vel gjennomført

4. og 5. april ble det arrangert regional samling for nasjonalpark- og verneområdestyrene i Troms.  Samlingen ble gjennomført fra lunsj til lunsj på Bardufosstun. Det var tilsammen ca 40 deltakere som fulgte programmet på dagtid og nesten alle deltakerne var også med på en tur til Polar Park med omvisning, middag og kulturelt innslag på kvelden.

(Publisert:15.04.2016)
Vis nyhetsarkiv