Nyheter

(Publisert:12.10.2012 Sist endret:12.11.2013)

Vedtatt besøksstrategi for Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde

Verneområdestyret har utarbeidet besøksstrategir for landskapsvernområdet. Strategien er en plan for hvordan forvaltninge ønsker at besøkende skal møte verneområdet. Besøksstrategien ble endelig vedtatt av Miljødirektoratet i brev av 14.3.2019

(Publisert:14.08.2019)

Møteplan for 2019

Styremøte november 2017

Møteplanen for 2019 ble satt på årets siste styremøte i 2018. Under her ser du når verneområdestyret har planlagt å møtes dette året. 8. mars 2019 på Hansnes 13. juni på Hansnes 20. august møte og befaring i landskapsvernområdet 5. desember på Hansnes

(Publisert:11.01.2019)

Høring av besøksstrategi for Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde

Verneområdestyret for Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde har utarbeidet et forslag til besøksstrategi for landskapsvernområdet. Forslaget legges nå på høring, med høringsfrist 7. desember. Høringsuttalelsene vil bli behandlet av verneområdestyret før utkastet sendes til Miljødirektoratet for endelig godkjennelse.

(Publisert:11.10.2018 Sist endret:12.10.2018)

Vedtatt forvaltningsplan for landskapsvernområdet

På årets siste styremøte i 2017 ble forvaltningsplanen for Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde vedtatt av verneområdestyret.

(Publisert:18.01.2018 Sist endret:19.01.2018)

Studietur til Vega

Styremøte november 2017

På slutten av august var verneområdestyret på studietur til Vega. Bakgrunnen for at styret ønsket å reise til Vega var at også Vega er en øykommune med mange verneområder. Vega er også verdensarvområde og kommunen bruker både verdensarvstatus og vernestatus i sin profilering av området. Besøket til kommunen har økt.

(Publisert:01.12.2017)

Verneområdestyret på befaring i landskapvernområdet

Styret i Fuglbergvika

Tirsdag 6. juni 2017 var verneområdestyret på befaring i landskapsvernområdet. 

(Publisert:13.06.2017 Sist endret:14.06.2017)

Styremøte 30. mars 2017

Grøtøya nord

Verneområdestyret har styremøte på rådhuset på Hansnes, torsdag 30. mars kl 11:30. Saker som skal til behandling er blant annet høring av marint vern Ytre Karlsøy og tildeling av tiltaksmider fra Miljødirektoratet.

(Publisert:23.03.2017)

Rapport Nordkvaløya-Rebbenesøya verneområdestyre 2016

Verneområdestyret har i styremøte 25. januar 2017 vedtatt vedlagte rapport over styrets sin aktivitet i 2016. Styrets økonomiske rapport til Miljødirektoratet finner man også ved å klikke på linken under.

(Publisert:25.01.2017)

Verneområdestyret ønsker alle ei riktig god jul

Julehilsen 2016

(Publisert:21.12.2016)

Tiltaksplan 2017

Hvert år blir forvaltningen tildelt midler for å styreke og ivareta naturverdiene i området. Dette er midler som skal gå til investering, informasjon, skjøtsel og tilrettelegging, samt anskaffelser av nødvendig utstyr for å fremme verneformålet.Størrelsen på potten avhenger av innmeldt behov fra verneområdestyret.

(Publisert:21.12.2016)