Åpning av innfallsport Mikkelvik

Kaia i Mikkelvik
Kaia i Mikkelvik, Foto: Oddrun Skjemstad

Verneområdestyret har i samarbeid med Karlsøy kommune etablert innfallsport til verneområdene i Ytre Karlsøy.

Veien ut til Mikkelvik er oppgradert, det er laget parkeringsplass for biler og for hengere. Kaia er kjøpt tilbake til offentlig formål og det er etablert et båtutsett. Området har fått offentlig toalett og bord beneker og informasjon vil komme opp etterhvert. 

For å feire at vi har fått innfallsporten på plass inviteres alle interesserte til offisiell åpning i Mikkelvik, tirsdag 16. august kl 17:00. Styreleder Mona Pedersen vil klippe snora og erklære området som offisielt åpnet.

Det serveres kaffe, kake, pølser, brus.

Velkommen!!

 

Båtutsett Mikkelvik

Parkeringsplassen

(Publisert:24.06.2016 Sist endret:05.07.2016)