Årets første søppelaksjon avholdt i verneområdet

Onsdag 27. april reiste en gjeng ungdommer fra Eidebakken skole i Lyngen til Karlsøy for å bidra til søppelrydding i Nordkvaløya - Rebbenesøya landskapsvernområde og Måsvær naturreservat. Gjengen fikk lov å låne Haugland gård.

Verneområdeforvalter i Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde har i samarbeid med Eidebakken skole hatt et prosjekt på marint avfall. Valgfagsgruppen friluftsliv har i 2016 hatt fokus på det marine miljøet. Det var derfor naturlig å trekke inn et av de største globale utfordringene som det marine miljøet står ovenfor – nemlig herreløst avfall i havet og på strendene. Det var også naturlig å trekke inn valgfagsgruppa som har media og forskning i praksis. I Lyngen er man forskånet for de enorme mengdene med avfall som en opplever i f.eks. Karlsøy. Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde ble derfor valgt som lokalitet.

Bruk av kano

Landskapsvernområdet ligger helt ytterst på kysten i Troms og dermed utsatt til med tanke på havstrømmer og vær. Mye avfall kommer på land i området. Til tross for utallige ryddeaksjoner er det fortsatt mye avfall på de mest utsatte områdene. I umiddelbar nærhet til landskapsvernområdet er det flere naturreservat og deler av området er for øvrig også foreslått til marint vern. Verneområdeforvalteren er derfor glad for alle initiativ som tas til rydding i området. Disse områdene er vernet for at man skal ta vare på landskapet, dyre- og fuglelivet for kommende generasjoner.

Mye plast under og bak steiner

Involvering av den oppvoksende generasjonen er svært viktig.  Dette prosjektet har forhåpentligvis rekruttert mange ungdommer som ambassadører for å bidra til at havet og strendene ikke skal få tilført avfall. Man kan mange ganger tenke at det ikke nytter å rydde strendene på grunn av de store mengdene. Alle ryddeaksjonene, verden over, gjør nok likevel litt med bevisstheten til hver enkelt. Det at ungdommene får delta i slike aksjoner vil bidra til at de vertfall tenker seg om to ganger før de kaster fra seg brusflaska etter bruk. De har med egne øyne sett hvor denne flaska havner til slutt og hvor mye ressurser som settes inn for å rydde. Det som blir samlet opp i løpet av en slik aksjon havner vertfall ikke i magen til en fugl, fisk, plankton, hval……Vi kan ikke rydde alle områdene, men alle kan gjøre litt.

Marint avfall

Til sammen deltok 30 skoleelever, 2 lærere, 1 assistent, verneområdeforvalter, SNO, Bo Eide fra ren kyst og Trond Johansen fra Nina som for øvrig også observerte og telte fugl. Hovedbasen for ekskursjonen var på Haugland gård på Hersøya. Karlsøy jeger og fisk lånte bort huset gratis for anledningen. Prosjektet krevde store ressurser til frakting av folk. Kystvakta fraktet halve gruppen Nordlenangen til Hersøya mens andre halvpart kjørte buss rundt. Dette ble byttet på returen slik at alle elevene fikk kjøre en vei med kystvakta. Karlsøy jeger og fisk bidro med frakting av elever fra Bromnes på onsdag og inn til Mikkelvik på fredag. Jeger og fisk bidro også til at vi fikk låne kanopakken til Karlsøy kommune. Kanoene ble benyttet onsdag kveld og på torsdag. Torsdagen brukte en stor gruppe kanoene til å komme seg til lille-Hersøya og til Rebbenesøya og Toftefjorden hvor det ble ryddet avfall langs strandlinja. SNO fraktet en gruppe på 10 elever ut til Måsvær naturreservat. Der ble det ryddet i hamna og ei vik på yttersida.

Areal ryddet Lille Hersøya og Toftefjorden

Areal ryddet på Måsvær

(Publisert:11.05.2016)