Besøksstrategi

Besøksstrategien for Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapvernområde er en plan for hvordan forvaltningen ønsker at besøkende skal møte verneområdet. Forvaltningen av landskapsvernområdet skal gi gode opplevelser til dem som beslker området, bidra til lokal verdiskapning og forståelse for vernet på yttersida.

Under her ligger verneområdestyrets vedtatte besøksstrategi

(Publisert:11.01.2019)