Kulturminner og kulturmiljø

Troms fylkeskommune, kulturetaten registrerte i 2008 kulturminner, kulturmiljø og verneverdig bygningsmiljø i landskapsvernområdet. Arbeidet ble gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Troms. Det er levert en rapport med resultater fra registreringen og råd om skjøtsel og hensyn.

Det ble registrert mange kulturminner i landskapsvernområdet. Det er spor etter fangstfolk, fiskere, fiskebønder, handelsmenn og folk mer langveisfra. Noen kulturmiljøer som utmerker seg med flere verdifulle kvaliteter er Rødgammen, Nordskar, Steikarvika, Faulbergvika, Rekvika, Sørskar, Bårset, østsiden av Andammen, strekningen Bøtnes-Sørgrøtøya og Måsvær. Bygninger fra før 1945 er i en særstilling ettersom de fleste bygninger lenger nord og øst ble brent under 2. verdenskrig. Kartleggingen ble gjort i prioriterte områder. Det er fortsatt deler av området der det ikke er kartlagt. Hvilke områder det er går fram av rapporten

Her kan du gå og lese rapporten.

(Publisert:18.12.2012)