Kvartærgeologisk vurdering

I 2007 ble kvartærgeologiske elementer i verneområdet kartfestet, beskrevet og vurdert. Arbeidet ble gjort av Jakob Møller og Per Tore Fredriksen.

Arbeidet er gjort for å få et bedre grunnlag for forvaltning av verneområdet. Kvartærgeologiske beskrivelser i rapporten er både gjort ut fra tidligere publisert kunnskap og etter feltbefaring.

Her kan du gå å lese hele rapporten.

(Publisert:18.12.2012)