Hovudbilete

Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder


Verneområdestyret består av fem aktive kommunepolitikere.

Styreleder:      Reidar Gausdal - Flekkefjord bystyre
Nesteleder:      Grete Kvelland Skaara - Kristiansand bystyre 
Styremedlem:  Ove Nodeland - Mandal bystyre
Styremedlem:  Astrid Hilde - Ordføre - Søgne kommune 
Styremedlem:  Randi Øverland - Vest-Agder fylkesting

Nåværende styre konstituerte seg 7. mars 2016, og vil sitte ved roret i ca fire år, fram til og med 2019.

Verneområdestyret er forvaltningsmyndighet for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder som ble vedtatt opprettet av den norske regjering i 2005. Det er fire kommuner som er berørt av disse to store verneområdene som tilsammen omfatter ca 55 000 dekar landareal og ca 100 000 dekar sjøareal.

Verneområdestyret skal arbeide for å oppnå formålet for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder. Styret må ta stilling til søknader om tiltak fra kommunene, grunneiere og organisasjoner. Det arbeider for god drift og skjøtsel i de mest verdifulle kystlyngheiene, naturbeitene og slåttengene i verneområdene.

 


Nyheter

Forvaltningsplan Flekkefjord landskapsvernområde 2016-25 - til endelig godkjenning

Verneområdestyret har godkjent forvaltningsplanen for Flekkefjord landskapsvernområde 7. mars 2016. Planen sendes til Miljødirektoratet for endelig godkjenning.

(Publisert:21.03.2016)

Forvaltningplan Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde 2016-25 - til endelig godkjenning

Verneområdestyret har godkjent forvaltningsplanen for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde 7. mars 2016. Planen sendes til Miljødirektoratet for endelig godkjenning.

(Publisert:21.03.2016 Sist endret:06.04.2016)

Skjøtselsplan Oksøy naturreservat - høring - frist 8. mai 2016

Verneområdestyret godkjente utkast til skjøtselsplan for Oksøy naturreservat for høring 7. mars 2016. Agder naturmuseum og botaniske hage inngikk i 2014 en samarbeidsavtale med Fylkesmannen i Vest-Agder om å lage en skjøtselsplan for Oksøy naturreservat. Fyret og bygningene på Oksøy er også fredet som kulturminne. Kystverket er grunneier. I møte mellom Kystverket, Fylkesmannen og Agder ...

(Publisert:21.03.2016 Sist endret:31.03.2016)
Vis nyhetsarkiv