Villsauer - Foto: Jørn JohnsrudÆrfugl på holmen - Foto: Jørn JohnsrudBaadeviga - Foto: Jørn Johnsrud Foto: Bjørn VikøyrBrufjellet - Foto: Bård LassenBrufjellet - Foto: Bård LassenKjellnes bageri - Foto: Bjørn VikøyrGården Li slåttemark - Foto: Olaf LandsverkSildemaaga - Foto: Jørn JohnsrudRyvingen fyr fra sor - Foto: Jørn Johnsrud

Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder

Siste nytt
Verneområdeforvalter
er ledig for møter i Flekkefjord

►    Mandag 22. mai

►    Onsdag 24. mai.

Kommende møter

►    Neste styremøte 9. juni Søgne

►    Dialogmøte mellom styret og
        rådgivende utvalg 13. juni i Mandal

Sjøfugl trenger ro i hekketida

 

Sjøfuglene hekker i en rekke verneområder langs kysten. Fra 15. april til 15. juli er det forbudt å ferdes på land, og i en sone på sjøen utenfor, i mange av naturreservatene langs Norges langstrakte kyst. Statens naturoppsyn (SNO) vil kontrollere at forbudet mot å ferdes i disse områdene blir fulgt.  (mer)


Nyheter

Sjøfugl trenger ro i hekketida

Sjøfugl trenger ro i hekketida 20. april 2017 I disse dager starter sjøfuglene hekkinga i en ...

(Publisert:20.04.2017)

Tiltak mot marin forsøpling

Framsteg Ungdomslag var ute i skjærgården i løpet av påska 2017 og ryddet Østre og vestre Hærholmen rett vest for Tånes i Mandal kommune

Plastposer, tapte fiskeredskaper og annet søppel skader og tar livet av store mengder dyr i og ...

(Publisert:19.04.2017 Sist endret:20.04.2017)

Minkbekjemping

Miljødirektoratet støtter minkbekjemping hvert år. SNO har hovedansvar for gjennomføring av tiltak. ...

(Publisert:02.04.2017 Sist endret:20.04.2017)
Vis nyhetsarkiv