Hovudbilete

Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder


Verneområdestyret består av fem aktive kommunepolitikere.

Styreleder:      Reidar Gausdal - Flekkefjord bystyre
Nesteleder:      Grete Kvelland Skaara - Kristiansand bystyre 
Styremedlem:  Ove Nodeland - Mandal bystyre
Styremedlem:  Astrid Hilde - Ordføre - Søgne kommune 
Styremedlem:  Randi Øverland - Vest-Agder fylkesting

Nåværende styre konstituerte seg 7. mars 2016, og vil sitte ved roret i ca fire år, fram til og med 2019.

Verneområdestyret er forvaltningsmyndighet for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder som ble vedtatt opprettet av den norske regjering i 2005. Det er fire kommuner som er berørt av disse to store verneområdene som tilsammen omfatter ca 55 000 dekar landareal og ca 100 000 dekar sjøareal.

Verneområdestyret skal arbeide for å oppnå formålet for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder. Styret må ta stilling til søknader om tiltak fra kommunene, grunneiere og organisasjoner. Det arbeider for god drift og skjøtsel i de mest verdifulle kystlyngheiene, naturbeitene og slåttengene i verneområdene.

 


Nyheter

Tilskudd til tiltak mot marin forsøpling: OBS! FRIST FOR INNSENDING AV TILSKUDDSSØKNAD 16. mars 2016

Har du en god ide som kan bidra til å rydde opp i forsøplingen i havet og langs kysten?  Tilskuddsordningen for opprydding er i år på 35 millioner kroner. For årets tilskuddsordning er fem millioner kroner øremerket pilotanlegg for båtvaskeanlegg for å erstatte bruken av bunnstoff på fritidsbåter, der formålet er å redusere utslipp av mikroplast og miljøgifter til havet. Det kan også søkes ...

(Publisert:27.02.2017 Sist endret:10.03.2017)

2016

(Publisert:10.03.2017)

2015

(Publisert:10.03.2017)
Vis nyhetsarkiv