Brufjellet - Foto: Bård LassenÆrfugl på holmen - Foto: Jørn JohnsrudBaadeviga - Foto: Jørn JohnsrudBrufjellet - Foto: Bård LassenVillsauer - Foto: Jørn JohnsrudRyvingen fyr fra sor - Foto: Jørn Johnsrud Foto: Bjørn VikøyrKjellnes bageri - Foto: Bjørn VikøyrGården Li slåttemark - Foto: Olaf LandsverkSildemaaga - Foto: Jørn Johnsrud

Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder

 
SISTE NYTT

 

BESØKSSTRATEGI
Møtereferater og sluttrapporter er nå tilgjengelig, samt andre viktige dokumenter (bl.a. oppdatert timeplan for 2019).

► MØTEPLAN 2019:

* 16  juni, 2019 - Dialogmøte med rådgivende utvalg er AVLYST på grunn av manglende deltagelse (møtested: Ryvingen Fyr, Mandal) 

* 17 juni, 2019 - Styremøte (fristen for å levere sakspapirene var 5. mai; møtested: Kristiansand)

 

Ta kontakt for å avtale møte:
fmavmso@fylkesmannen.no

 

Verneområdeforvalter
er ledig for møter i Flekkefjord

 

►    juli 2019


 

Besøksstrategien
er i gang
(oppdatert juni 19)

 

Det er viktig at alle prosjektgruppene fullfører oppgaven i forhold til besøksstrategien i 2019.  

Besøksstrategi: Planen for 2019

jan-mai 2019:    Prosjektgruppemøter fortsetter og hver gruppe produserer en sluttrapport.

15 mai 2019: Fristen for å levere sluttrapport.
Sluttrapporten er både et sammendrag av alle kommentarer samlet inn fra alle møtene og MÅL – STRATEGISK GREP – TILTAK tabell

aug 2019: Styringsgruppemøter begynner. Lederen fra hver prosjektgruppe samles til et felles møte for å begynne prosessen å samle inn all data og skrive besøksstrategien. Verneområdeforvalter er sekretær.

sept 2019:  Styringsgruppemøte

15. okt 2019: Fristen for endelig utkast til besøksstrategien

20. okt 2019: Utkast til besøksstrategien er lagt ut på høring

des 2019:  Verneområdestyret godkjenner besøksstrategien, som deretter blir sendt til Miljø Direktoratet for endelig godkjenning