Besøksstrategi


Besøksstrategi prosjektplan - Vedtatt 21.03.17
Besøksstrategiens prosjektplan var vedtatt 21.03.17. Oppstartsmøte er planlagt for 18. april 2018 - Mandal rådhus på bystyresalen - kl 16:00 - 20:00.

Ta kontakt med verneområdeforvalter med spørsmål.

 

Prosjektplan

Vedlegg 1: Brukerundersøkelse - fase 1

 

 

(Publisert:10.03.2017 Sist endret:26.03.2018)