Besøksstrategi


Besøksstrategi prosjektplan - Vedtatt 21.03.17
Besøksstrategiens prosjektplan var vedtatt i år men arbeid har ikke begynt ennå.
Alle grunneiere og andre interessenter vil bli varslet og vil få mange muligheter til å komme med sine sysnspunkter og innspill før selve prosessen starter. Tidsplanen skal revideres basert på midler VORF får fra MDir i 2018.

Ta kontakt med verneområdeforvalter med spørsmål.

 

Prosjektplan

Vedlegg 1: Brukerundersøkelse - fase 1Besøksstrategi - Vedtak om oppstart 6. desember 2016

 

 

ST 43/16 Besøksstrategi – Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 2016/14205-0 landskapsvernområder – varsel om oppstart

Forslag til vedtak:

Verneområdestyret vedtar oppstart av planarbeidet for en besøksstrategi for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder, jfr. Meld. St. 18 (2015- 2016) §9.6 tredje ledd.


Behandling i møtet:

Besøksstrategien var diskutert, samt Nasjonalparkkonferansen i Trondheim.


Vedtak:

Som foreslått.
Vedtak: Enstemmig

 


 

(Publisert:10.03.2017 Sist endret:07.11.2017)