Kontakt

   

Send søknad

Send faktura/elektronisk faktura

 

 

 

Verneområdeforvalter:  

Maria-Victoria Solstrand
Mobile:       +47 40 81 79 88
Kontor tel:  +47 38 17 62 20 
Epost:  fmavmso@fylkesmannen.no

Kontorsted: 5. etasje, Miljøvernavdeling, Fylkeshuset, Tordenskjolds gate 65, 4605 Kristiansand

Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal
Styreleder: 

Reidar Gausdal
Mobile:  +47 95 70 57 86 
reidar.gausdal@flekkefjord.kommune.no

 Søknader/uttalelser sendes til:  

Elektronisk: fmavpost@fylkesmannen.no 

eller

Post:

Verneområdestyret ORF
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal
Husk å bruke referanse: 2330mso

 

Vennligst inkluder følgende punkter i søknaden:   

1. BAKGRUNN: Historiske bilder og historisk beskrivelse av området, for å forstå  bakgrunnen for saken.
2. PROBLEMSTILLINGEN:  En tydelig forklaring av problemstillingen. Hvorfor har  du/dere sendt inn søknaden?
3. HOVEDMÅL: Hva er det du/dere ønsker at styret skal vurdere? Her må du/dere  være veldig presise.
4. BESKRIVELSE: Så detaljert som mulig. Bruke kart og bilder. Hvis det er en  byggesak, skal det være en målsatt skisse med søknaden.
5. OVERSIKTSKART:  F eks. hvor i Norge, og et mer detaljert kart for nøyaktig  plassering av tiltaket.
6. BILDER: Som viser oversikten først, og deretter mer detaljer.
7. GRUNNEIER: Informasjon og kontaktinfo om hvem som er grunneier.
8. KONTAKTPERSONER: Kontaktinfo for alle parter som tilhører søknaden.

NB:  Med hjemmel i naturmangfoldloven §48, skal søknad om dispensasjon inneholde nødvendig dokumentasjon om tiltakets virkning på verneverdiene. I dispensasjon skal begrunnelsen for vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette.

Ta gjerne kontakt med verneområdeforvalter for å diskutere søknadsprosessen ytterligere, og/eller for å avtale et møte.

 

Fakturaer sendes til: 

Fylkesmannen foretrekker elektronisk faktura hvis mulig. Se nedenfor for elektronisk handelsformat:


Fakturaadresse: 

Verneområdestyret ORF
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Husk å inkludere:
Organisasjonsnummer: 
974 762 994
Referanse: 2330mso 

 

Formkrav inngående faktura:

Det stilles formkrav til fakturaer i følge bokføringsforskriften kapittel 5, og skal inneholde:

 • Kjøpers navn og adresse
 • Selgers navn og adresse og organisasjonsnummer
 • Dersom salget er inklusiv merverdiavgift skal bokstavene MVA stå bak organisasjonsnummeret
 • Hvilke varer eller tjenester som er levert
 • Fakturadato/ dato for utstedelse
 • Selgers bankkontonummer
 • Et fakturanummer. Fakturanummeret skal være et nummer som er tildelt  maskinelt med kontrollerbar sekvens eller som en forhåndsnummerering på trykte blanketter.
 • Dette innebærer at det i utgangspunktet ikke er mulig å lage fakturaer i Word eller ved hjelp av enkle regneark (Excel). Man kan likevel lage fakturaen i Word eller Excel og deretter skrive ut på en forhåndsnummerert blankett.

 

Hva er en elektronisk faktura?

En faktura i et strukturert dataformat som overføres elektronisk fra fakturautsteder til fakturamottaker

 • Kan importeres i fakturamottakers økonomisystem og behandles maskinelt
 • Store gevinster både økonomisk og av hensyn til miljøet
 • Elektronisk fakturaadresse er virksomhetens organisasjonsnummer

I avtaler som inngås etter 1. juli 2012 skal statlige virksomheter kreve at deres leverandører av varer og
tjenester sender faktura og kreditnota elektronisk i EHF-formatet.

Mange nettsider bidra med hjelp til å lage en elektronisk faktura.

https://www.anskaffelser.no/verktoy/fakturasystemer-som-kan-levere-elektronisk-handelsformat-ehf