Kontakt

   

Send søknad

Send faktura/elektronisk faktura

 

 

 

Verneområdeforvalter:  

Maria-Victoria Solstrand
Mobile:       +47 40 81 79 88
Kontor tel:  +47 38 17 62 20 
Epost:  fmavmso@fylkesmannen.no

Kontorsted: 5. etasje, Miljøvernavdeling, Fylkeshuset, Tordenskjolds gate 65, 4605 Kristiansand

Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal
Styreleder: 

Reidar Gausdal
Mobile:  +47 95 70 57 86 
reidar.gausdal@flekkefjord.kommune.no

 Søknader/uttalelser sendes til:  

Elektronisk: fmavpost@fylkesmannen.no 

eller

Post:

Verneområdestyret ORF
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal
Husk å bruke referanse: 2330mso

 

Vennligst inkluder følgende punkter i søknaden:   

1. BAKGRUNN: Historiske bilder og historisk beskrivelse av området, for å forstå  bakgrunnen for saken.
2. PROBLEMSTILLINGEN:  En tydelig forklaring av problemstillingen. Hvorfor har  du/dere sendt inn søknaden?
3. HOVEDMÅL: Hva er det du/dere ønsker at styret skal vurdere? Her må du/dere  være veldig presise.
4. BESKRIVELSE: Så detaljert som mulig. Bruke kart og bilder. Hvis det er en  byggesak, skal det være en målsatt skisse med søknaden.
5. OVERSIKTSKART:  F eks. hvor i Norge, og et mer detaljert kart for nøyaktig  plassering av tiltaket.
6. BILDER: Som viser oversikten først, og deretter mer detaljer.
7. GRUNNEIER: Informasjon og kontaktinfo om hvem som er grunneier.
8. KONTAKTPERSONER: Kontaktinfo for alle parter som tilhører søknaden.

Ta gjerne kontakt med verneområdeforvalter for å diskutere søknadsprosessen  ytterligere, og/eller for å avtale et møte.
Fakturaer sendes til: 

Fakturaadresse: 

Verneområdestyret ORF
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Husk å inkludere:
Organisasjonsnummer: 
974 762 994
Referanse: 2330mso 

 

Formkrav inngående faktura:

Det stilles formkrav til fakturaer i følge bokføringsforskriften kapittel 5, og skal inneholde:

 • Kjøpers navn og adresse
 • Selgers navn og adresse og organisasjonsnummer
 • Dersom salget er inklusiv merverdiavgift skal bokstavene MVA stå bak     organisasjonsnummeret
 • Hvilke varer eller tjenester som er levert
 • Fakturadato/ dato for utstedelse
 • Selgers bankkontonummer
 • Et fakturanummer. Fakturanummeret skal være et nummer som er tildelt  maskinelt med kontrollerbar sekvens eller som en forhåndsnummerering på trykte blanketter.
 • Dette innebærer at det i utgangspunktet ikke er mulig å lage fakturaer i Word eller ved hjelp av enkle regneark (Excel). Man kan likevel lage fakturaen i Word eller Excel og deretter skrive ut på en forhåndsnummerert blankett.

 

 

Fylkesmannen foretrekker elektronisk faktura hvis mulig. Se nedenfor for elektronisk handelsformat:

 

Elektronisk fakturaadresse: 

Organisasjonsnummer 974762994 - merkes med referanse 2330 ...

Hva er en elektronisk faktura?

 • En faktura i et strukturert dataformat som overføres elektronisk fra fakturautsteder til fakturamottaker
 • Kan importeres i fakturamottakers økonomisystem og behandles maskinelt
 • Store gevinster både økonomisk og av hensyn til miljøet
 • Elektronisk fakturaadresse er virksomhetens organisasjonsnummer

I avtaler som inngås etter 1. juli 2012 skal statlige virksomheter kreve at deres leverandører av varer og tjenester sender faktura og kreditnota elektronisk i EHF-formatet.

EHF-formatet som benyttes er et offentlig standardformat (XML) som dekker regnskapslovens krav.