Import av fôr kan medføre risiko for spredning av fremmede arter

Villsauer - foto: jj
Villsauer - foto: jj

Import av fôr kan medføre risiko for spredning av fremmede arter

Tørke i sommer har ført til økt etterspørsel etter dyrefôr. Den som importerer fôr fra andre land har ansvar for å hindre at slik import bidrar til at fremmede arter eller genmodifiserte organismer skader biologisk mangfold i Norge.

http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2018/Juli-2018/Import-av-for-kan-medfore-risiko-for-spredning-av-fremmede-arter/

(Publisert:28.07.2018)