Godkjent forvaltningsplan for sjøfuglreservatene

Godkjent forvaltningsplan for sjøfuglreservatene i Vest-Agder

 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder (VORF) har etter lokal høring nå egengodkjent forvaltningsplanen for de 32 sjøfuglreservatene i Vest-Agder. Forvaltningsplanen skal være et praktisk hjelpemiddel for å ivareta og fremma verneformålet, og er i tråd med verneforskriftene.

Forvaltningsplanen gir føringer for bruk, informasjon, skjøtsel og eventuell tilrettelegging, og skal sikre lik forvaltning i alle verneområdene. Det er et mål at forvaltningen av områdene skal være fleksibel og tilpasset lokale forhold. Planen er ikke juridisk bindene som verneforskriftene, og kan revideres ved behov.

Forvaltningsmyndighet for sjøfuglreservatene er delt mellom Fylkesmannen og verneområdestyret, hvor sistnevnte har forvaltningsmyndighet for de 10 sjøfuglreservatene som er omsluttet av Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde.

Brev fra Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder - Godkjenning av forvaltningsplan for sjøfuglreservatene i Vest-Agder

Godkjent forvaltningsplan for sjøfuglreservatene kan du finne her.

Sammendrag av innspill til forvaltingsplanen etter høring

 

(Publisert:21.12.2017 Sist endret:28.07.2018)