INVITASJON TIL FOLKEMØTE

Sitkagran
Sitkagran

Verneområdestyret for
Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder inviterer til et folkemøte på Flekkerøya i Kristiansand kommune.

HOVEDMÅL:
1.  Presentere planer om fjerning av sitkagran og andre skjøtselstiltak på Flekkerøya i Kristiansand kommune.

2.  Invitere interessenter til å stille spørsmål og gi innspill.

DATO:  11. august 2020

STED:  Kafe Geitodden, Østerøya 236, Flekkerøy

TID:  17:00-20:00 med matservering

 Påmelding sendes til: fmavmso@fylkesmannen.no innen 1. august 2020

 

Folkemøte annonse

(Publisert:13.07.2020 Sist endret:14.07.2020)