2012

(Publisert:10.03.2017)

Nye Steglet, Dragøy

De siste 3-4 årene har det vært utført omfattende skjøtselsarbeid på Steglet på Dragøy i Flekkefjord landskapsvernområde. Steglet er et flott naturområde og kulturlandskap med fin utsikt inn mot Kirkehamn og den fine skjærgården i området. Noe har blitt utført av grunneierne mens mesteparten har blitt utført av entreprenører. Tiltakene er en del av forvaltningsplanen for landskapsvernområdet.

(Publisert:08.11.2012)
Les mer

Hogst på Asperøya

Etter mange års gjengroing i kystlyngheia ryddes deler av Asperøya, Flekkerøy. I denne omgang vil det bli ryddet et par partier i sørøst. Det er først og fremst yngre furutrær som blir hogd for å få tilbake ei åpen hei. Avfallet blir for det meste brent. Asperøya er et attraktivt offentlig friluftsområde på østre del av Flekkerøy, med fin utsikt mot Oksøy fyr. En flokk av den Gamle ...

(Publisert:08.11.2012)
Les mer

Verneområdestyret positiv til enkel sti på Kapelløya

Verneområdestyret uttalte etter befaring mellom Verftet og Loshytta, at det er positivt til en enkel sti uten broer. Dette er ett av mange tiltak Søgne kommune har foreslått i sitt forslag til forvaltningsplan for skjærgårdsparken. Verneområdestyret godtok samtidig rehabilitering av brygger på Helgøya, Trysnes/Hellersøy, Indre Hellersøy og Udvår.

(Publisert:08.11.2012)
Les mer

Nytt vernområdestyre

Det nye verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder valgte Reidar Gausdal, Flekkefjord, til leder og Grete Kvelland Skaara, Kristiansan, til nestleder 14. februar. Valget var enstemming. Reidar Gausdal som har fungert som styreleder siden 1. november i fjor, vil dermed lede styrearbeidet  fram til 2015. Konstitueringen skjedde etter en ...

(Publisert:29.02.2012)
Les mer