Hogst på Asperøya

Etter mange års gjengroing i kystlyngheia ryddes deler av Asperøya, Flekkerøy. I denne omgang vil det bli ryddet et par partier i sørøst. Det er først og fremst yngre furutrær som blir hogd for å få tilbake ei åpen hei. Avfallet blir for det meste brent.

Asperøya er et attraktivt offentlig friluftsområde på østre del av Flekkerøy, med fin utsikt mot Oksøy fyr. En flokk av den Gamle norske sauen holder landskapet i hevd. Her er også svidd en del lyng de siste årene.

(Publisert:08.11.2012)