Nytt vernområdestyre

Det nye verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder valgte Reidar Gausdal, Flekkefjord, til leder og Grete Kvelland Skaara, Kristiansan, til nestleder 14. februar. Valget var enstemming. Reidar Gausdal som har fungert som styreleder siden 1. november i fjor, vil dermed lede styrearbeidet  fram til 2015. Konstitueringen skjedde etter en opplæringskonferanse med ca 20 deltakere på kurssenteret, Agder folkehøyskole (bildet).

Helge Andresen, Søgne, Tore Askildsen, Mandal, og Toril Runden, Vest-Agder fylkesting, er de øvrige tre medlemmene i styret som i alt teller fem personer. Styret har ansvar for forvaltningen av Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder.

Jeg ser fram til å vidererføre dette viktige arbeidet sier nyvalgt styreleder Reidar Gausdal.

To kandidater til verneområdestyret ble nominert av de nyvalgte kommunestyrene og fylkestinget etter valget i september. Formelt oppnevnte Miljøverndepartementet hvem av de nominerte kandidatene som skulle sitte i styret 10. januar. 

Jeg er fornøyd med at miljøverndepartementet oppnevnte styret helt i tråd med ønskene til det enkelte kommunestyret og fylkestinget. Dette borger for et godt samarbeid videre sier nyvalgt nestleder Grete Kvelland Skaara.  

Arvid Grudetjøn, Kristiansand, Åse Røsstad Severinsen, Søgne, Hildur Lund Christensen, Mandal, Nina Danielsen, Flekkefjord og Kåre Glomsaker, Vest-Agder fylkesting, er vararepresentanter til styret. 

Bjørn Vikøyr fortsetter som verneområdeforvalter.

(Publisert:29.02.2012)