2013

(Publisert:10.03.2017 Sist endret:14.07.2020)

Ny vår på Stykkje

Stykkje, litt sør for Itland, på Hidraheia er under restaurering. Denne sommeren har det blitt slått ca fem dekar og vestlandsk fjordfe har beitet. Det er de første av denne gamle småvokste storferasen som beiter i landskapsvernområder i Vest-Agder. De gjør en flott jobb. I juni er det godt med solblom ved Kvednhylen. Nå dukker også klokkesøta opp langs stien mellom Stykkje og Kvednhylen  ...

(Publisert:21.11.2013)
Les mer

Rikt mangfold på Flekkerøy

Området mellom Mæbø og Belteviga sør på Flekkerøy har et rikt plante og insektliv og mange viktige naturtypeområder. Viktige blomsterike områder er funnet i tilknytning til havstrand (strandenger strandberg) og artsrike veikanter. Disse bør skjøttes ved slått sent på sommeren eller litt utpå høsten. Dette framgår av en ny rapport fra Agder naturmuseum.

(Publisert:14.11.2013)
Les mer

Revisjon av forvaltningsplanene i 2014

Verneområdestyret ønsker å revidere forvaltningsplanene for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområde. Opplegget for revisjonen skal diskuteres i møte mellom Rådgivende utvalg og Verneområdestyret 26. november 2013. Arbeidet skal styres av verneområdestyret. Det skal opprettes en arbeidsgruppe for hver av de to verneområdene der kommunene og grunneierne inviteres til å stille med en ...

(Publisert:14.11.2013)
Les mer