Ny vår på Stykkje

Stykkje, litt sør for Itland, på Hidraheia er under restaurering. Denne sommeren har det blitt slått ca fem dekar og vestlandsk fjordfe har beitet. Det er de første av denne gamle småvokste storferasen som beiter i landskapsvernområder i Vest-Agder. De gjør en flott jobb.

I juni er det godt med solblom ved Kvednhylen. Nå dukker også klokkesøta opp langs stien mellom Stykkje og Kvednhylen  på seinsommeren. Området blir finere og finere for hvert år blant annet fordi uønskede arter i dette fine slått- og beitelandskapet, som blåtopp og einstape, blir beitet og dermed mindre framtredende.

(Publisert:21.11.2013)