Revisjon av forvaltningsplanene i 2014

Verneområdestyret ønsker å revidere forvaltningsplanene for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområde.

Opplegget for revisjonen skal diskuteres i møte mellom Rådgivende utvalg og Verneområdestyret 26. november 2013.

Arbeidet skal styres av verneområdestyret. Det skal opprettes en arbeidsgruppe for hver av de to verneområdene der kommunene og grunneierne inviteres til å stille med en representant fra hver kommune.

Målet er at de reviderte planene skal kunne godkjennes innen utgangen av 2015.

(Publisert:14.11.2013)