2014

(Publisert:10.03.2017 Sist endret:14.07.2020)

Herøya skjøtselsplan godkjent

Den tidligere treløse Herøya er dominert av skog. Kyrne og sauene som var der for 70 år siden forsvant. Sauene er tilbake for noen år siden. Og det har pågått noe hogging for å legge til rette for bedre sjøfuglhekking og den åpne kystlyngheia.     Nå foreligger det en skjøtselsplan som konkretiserer hvordan verneområdeforvaltningen ønsker at øya skal se ut og hvilket naturmangfold ...

(Publisert:20.01.2014)
Les mer