2015

(Publisert:10.03.2017 Sist endret:14.07.2020)

Utsatt høringsfrist på forvaltningsplaner

Etter ønsker fra kystgrunneierlaget og grunneiere er fristen for høringsinnspill til utkast til forvaltningsplaner for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder utsatt til 15. januar 2016.

(Publisert:11.11.2015)
Les mer

Flekkefjord landskapsvernområde - høring av forvaltningplan

Verneområdestyret legger med dette utkast til forvaltningsplan for Flekkefjord landskapsvernområde til høring. Planen beskriver verneverdier og brukerinteresser. Det gis en oversikt over gjeldende bestemmelser og forslag til retningslinjer. Vi har særlig fokus på kvalitetsikring av beiting og skjøtsel, besøksforvaltning og verdiskaping, samt restaurering av skjærgårdsøkologien. ...

(Publisert:07.10.2015)
Les mer

Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde - høring av forvaltningsplan

Verneområdestyret legger med dette utkast til forvaltningsplan for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde til høring. Planen beskriver verneverdier og brukerinteresser. Det gis en oversikt over gjeldende bestemmelser og forslag til retningslinjer. Vi har særlig fokus på kvalitetsikring av beiting og skjøtsel, besøksforvaltning og verdiskaping, samt restaurering av skjærgårdsøkologien. ...

(Publisert:07.10.2015)
Les mer