Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde - høring av forvaltningsplan

Verneområdestyret legger med dette utkast til forvaltningsplan for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde til høring.

Planen beskriver verneverdier og brukerinteresser. Det gis en oversikt over gjeldende bestemmelser og forslag til retningslinjer. Vi har særlig fokus på kvalitetsikring av beiting og skjøtsel, besøksforvaltning og verdiskaping, samt restaurering av skjærgårdsøkologien. Det foreslås mål og tiltak som skal bidra til at naturkvalitetene ivaretas og er godt tilrettelagt. Et tiltakskart og en tabell over tiltak ligger som eget dokument på nettsiden.

Høringsuttalelser sendes til VORFpostmottak@fylkesmannen.no eller Verneområdestyret, Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand, innen 12. november 2015

Verneområdestyret vil på grunnlag av høringen ta stilling til forslag til endringer 1. desember. Deretter vil planen bli sendt til Miljødirektoratet til endelig godkjenning og distribuert til grunneiere og andre berørte.

Send din adresse til fmvabvi@fylkesmannen.no eller 41473912 dersom du ønsker planen tilsendt på papir.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Bjørn Vikøyr fmvabvi@fylkesmannen.no, tlf 38176219 eller 41473912.

Tiltakskart er dessverre forsinket og vil bli lagt ut så snart det foreligger.

(Publisert:07.10.2015)