Utsatt høringsfrist på forvaltningsplaner

Etter ønsker fra kystgrunneierlaget og grunneiere er fristen for høringsinnspill til utkast til forvaltningsplaner for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder utsatt til 15. januar 2016.

(Publisert:11.11.2015)