2016

(Publisert:10.03.2017 Sist endret:14.07.2020)

Forvaltningsplan Flekkefjord landskapsvernområde 2016-25 - til endelig godkjenning

Verneområdestyret har godkjent forvaltningsplanen for Flekkefjord landskapsvernområde 7. mars 2016. Planen sendes til Miljødirektoratet for endelig godkjenning.  

(Publisert:21.03.2016)
Les mer

Forvaltningplan Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde 2016-25 - til endelig godkjenning

Verneområdestyret har godkjent forvaltningsplanen for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde 7. mars 2016. Planen sendes til Miljødirektoratet for endelig godkjenning.  

(Publisert:21.03.2016)
Les mer

Skjøtselsplan Oksøy naturreservat - høring - frist 8. mai 2016

Verneområdestyret godkjente utkast til skjøtselsplan for Oksøy naturreservat for høring 7. mars 2016.   Agder naturmuseum og botaniske hage inngikk i 2014 en samarbeidsavtale med Fylkesmannen i Vest-Agder om å lage en skjøtselsplan for Oksøy naturreservat. Fyret og bygningene på Oksøy er også fredet som kulturminne. Kystverket er grunneier. I møte mellom Kystverket, Fylkesmannen og ...

(Publisert:21.03.2016)
Les mer