Skjøtselsplan for Oksø Naturreservat er nå lagt ut på høring

Vedlagt er den nye skjøtselsplanen for Oksø Naturreservat.
Den er godkjent av verneområdestyret og er herved lagt ut på høring.

Skjøtselsplan for Oksø Naturreservat  

Fristen for kommentarer er 30. juli.

(Publisert:31.03.2019)