Publikasjoner

SKJØTSELSPLANER: 

Cover

Oksø naturreservat i Kristiansand kommune -
Ecofact rapport 624 - 2019

 

Herøya naturreservat: 

 

 

Gården Li


Verneplaner

Ærfugl på holmen

Les mer

Forvaltningsplaner

For å bevare verneverdiene og legge til rette for bruk utarbeidet Fylkesmannen i Vest-Agder forvaltningsplaner for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder i perioden 2006-2009. Arbeidet skjedde i samarbeid med representanter for grunneierne og kommunene.

Les mer

Brosjyrer om Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder

Det foreligger en brosjyre om hvert av verneområdene som ble laget under verneplanprosessen i 2007. I tillegg er det laget en brosjyre om Målstyrt forvaltning i Li,Flekkefjord landskapsvernområde i 2011.

Les mer

Eldre plan: Verneområdestyrets handlingsplan 2012-15

Verneområdestyret skal utarbeide en handlingsplan for sin virksomhet for resten av kommunevalgperioden. Planen skal tydeliggjøre tiltak og prosjekter verneområdestyret ønsker å prioritere fram mot 2015.

Les mer