Publikasjoner

Skulptur: Pike 14 år, Sigurd Nome (Andorsenhaven, Mandal)


Verneplaner

Ærfugl på holmen

(Publisert:28.06.2012 Sist endret:10.03.2017)
Les mer

Forvaltningsplaner

For å bevare verneverdiene og legge til rette for bruk utarbeidet Fylkesmannen i Vest-Agder forvaltningsplaner for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder i perioden 2006-2009. Arbeidet skjedde i samarbeid med representanter for grunneierne og kommunene.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:10.03.2017)
Les mer

Brosjyrer om Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder

Det foreligger en brosjyre om hvert av verneområdene som ble laget under verneplanprosessen i 2007. I tillegg er det laget en brosjyre om Målstyrt forvaltning i Li,Flekkefjord landskapsvernområde i 2011.

(Publisert:28.06.2012 Sist endret:10.03.2017)
Les mer

Verneområdestyrets handlingsplan 2012-15

Verneområdestyret skal utarbeide en handlingsplan for sin virksomhet for resten av kommunevalgperioden. Planen skal tydeliggjøre tiltak og prosjekter verneområdestyret ønsker å prioritere fram mot 2015.  

(Publisert:18.07.2012 Sist endret:02.04.2017)
Les mer