Styret

   

Verneområdestyret består av fem aktive kommunepolitikere.

Styreleder:        Reidar Gausdal - Flekkefjord bystyre
Nesteleder:       Grete Kvelland Skaara - Kristiansand bystyre 
Styremedlem:   Ove Nodeland - Mandal bystyre
Styremedlem:   Astrid Hilde - Ordføre - Søgne kommune 
Styremedlem:   Randi Øverland - Vest-Agder fylkesting

Det enkelte by-/kommunestyret nominerte to kandidater etter valget høsten 2015. Miljødirektoratet oppnevnte styret i tråd med kommunenes ønsker i januar 2016. Nåværende verneområdestyret konstituerte seg 7. mars 2016 og vil sitte ved roret i ca fire år, fram til og med 2019.

Verneområdestyret er forvaltningsmyndighet for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder som ble vedtatt opprettet av den norske regjering i 2005. Det er fire kommuner som er berørt av disse to store verneområdene som tilsammen omfatter ca 55 000 dekar landareal og ca 100 000 dekar sjøareal.

Verneområdestyret skal arbeide for å oppnå formålet for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder. Styret må ta stilling til søknader om tiltak fra kommunene, grunneiere og organisasjoner. Det arbeider for god drift og skjøtsel i de mest verdifulle kystlyngheiene, naturbeitene og slåttengene i verneområdene.