Møteplan for Verneområdestyret

  

Neste møte: 19. september 2017 - Kristiansand

 

Verneområdestyret har følgende møter i 2017:

6. jan  - Fylkeshuset, Kristiansand

21. mars  -  Flekkefjord Grand Hotel, med befaring til Mønstremyr og Brufjell

9. juni  -  Søgne kommune med befaring til Helgøya kystfortet, Kappeløya og Songvaa Fyr
(Fristen for søknader er 19. mai)

13. juni  -  Sommer avslutning - dialogmøte og fest med Rådgivende Utvalg - Mandal

19. september - Kristiansand

22. november - Flekkefjord

04. desember - Kristiansand

NB:  Neste dialogmøte med Rådgivende Utvalg - vår 2018.

Hvis du har en sak for Verneområdestyret, vær så snill og ta kontakt med verneområdeforvalter så snart som mulig for et møte.