Møteplan for Verneområdestyret

  

Neste møte: 9. juni 2017, Verftet i Søgne Kommune

 

Verneområdestyret har følgende møter i 2017:

6. jan  - Fylkeshuset, Kristiansand

21. mars  -  Flekkefjord Grand Hotel, med befaring til Mønstremyr og Brufjell

9. juni  -  Søgne kommune med befaring til Helgøya kystfortet, Kappeløya og Songvaa Fyr
(Fristen for søknader er 19. mai)

13. juni  -  Sommer avslutning - dialogmøte og fest med Rådgivende Utvalg - Mandal

Oppstartmøte for besøksstrategien - utsatt

 

Hvis du har en sak for Verneområdestyret, vær så snill og ta kontakt med verneområdeforvalter så snart som mulig for et møte.

Møteplanen til høsten 2017 blir avgjort 9. juni 2017.