Møteplan for Verneområdestyret

  

Neste møte: oppdatering kommer snart

Frist for å levere sakspapirene er:  

MØTEPLAN VÅR 2020:

 

 

Hvis du har en sak for Verneområdestyret, vennligst ta kontakt med verneområdeforvalter for å avtale et møte så snart som mulig.