Møteplan for Verneområdestyret

  

Neste møte: 14. mars 2019

Frist for å levere sakspapirene er 7. februar 2019

 

 

MØTEPLAN VÅR 2019:

14. mars  -    Mandal - Kjøbmannsgården Hotell - (Fristen for søknader er 7. feb)

2. mai  -     Ikke bestemt - (Fristen for søknader er 29. mars)

3. juni  -     Ryvingen Fyr (tentativt) - Styremøte fra 11:00 - 15:00. 
                   Dialogmøte med rådgivende utvalg fra 15:30-19:00. 
                   (Fristen for søknader er 3. mai)

                   Transport fra Tregde Marina. Mer info kommer etterhvert.

 

Hvis du har en sak for Verneområdestyret, vær så snill og ta kontakt med verneområdeforvalter for et møte så snart som mulig.