Møteplan for Verneområdestyret

  

Neste møte: 17. juni 2019

Frist for å levere sakspapirene er 5. mai 2019

MØTEPLAN VÅR 2019:

14. mars  -     Mandal - Kjøbmannsgården Hotell - (Fristen for søknader er 7. feb)

2. mai  -        Kristiansand  - (Fristen for søknader er 29. mars)

17. juni  -      Geitodden på Flekkerøy i Kristiansand kommune

                       Styremøte fra 09:00 - 15:00.     

                    | Dialogmøte med rådgivende utvalg er avlyst |

 

Hvis du har en sak for Verneområdestyret, vennligst ta kontakt med verneområdeforvalter for å avtale et møte så snart som mulig.