Møteplan for Verneområdestyret

  

Neste møte: 1. juni 2018

 

MØTEPLAN VÅR 2018:

5. mars  -    Mandal - med befaring til Udøy - (Fristen for søknader er 16. feb)

16. april  -  Søgne - med befaring til Skarpøy (Fristen for søknader er 23. mars)

1. juni  -     Oksø naturreservat - Styremøte fra 12:00 - 15:00. 
                   Dialogmøte med rådgivende utvalg fra 15:30-19:00. 

                   Transport fra Flekkerøy. Mer info kommer etterhvert.

 

Hvis du har en sak for Verneområdestyret, vær så snill og ta kontakt med verneområdeforvalter for et møte så snart som mulig.