Møteplan for Verneområdestyret

  

Neste møte: 12. mai 2017, Søgne

 

Verneområdestyret har følgende møter i 2017:

6. jan  - Fylkeshuset, Kristiansand

21. mars  -  Flekkefjord Grand Hotel, med befaring til Mønstremyr og Brufjell

12. mai  -  Søgne kommune med befaring til Helgøya kystfortet, Kappeløya og Songvaa Fyr

13. juni  -  Sommer avslutning - dialogmøte og fest med Rådgivende Utvalg - Mandal (?)

13. juni - Oppstartmøte besøksstrategien - etter dialogmøte

 

Hvis du har en sak for Verneområdestyret, vær så snill og ta kontakt med verneområdeforvalter så snart som mulig for et møte.

Møteplanen for høsten 2017 blir avgjort 12. mai 2017.