Møteplan for Verneområdestyret

  

Neste møte: 5. mars 2018 - Mandal

 

MØTEPLAN VÅR 2018:

5. mars  -    Mandal - med befaring til Udøy - (Fristen for søknader er 16. feb)

16. april  -  Søgne - med befaring til Skarpøy (Fristen for søknader er 23. mars)

1. juni  -     Oksø naturreservat - Styremøte fra 12:00 - 15:00. 
                   Dialogmøte med rådgivende utvalg fra 15:00-18:00. 

                   Transport fra Flekkerøy. Mer info kommer etterhvert.
                   (Fristen for søknader er 11. mai)

 

Hvis du har en sak for Verneområdestyret, vær så snill og ta kontakt med verneområdeforvalter for et møte så snart som mulig.