Styredokumenter


Innkallinger og protokoller

Verneområdeforvalteren skriver saksframlegg med forslag til vedtak. Dette tas inn i en møteinnkalling som sendes til styremedlemmene før styremøtene. Rådgivende utvalg får kopi av innkallingen.  Saksframleggene presenterer søknaden/situasjonen og presenterer vurderinger og forslag til vedtak.