Tiltak

Fjerning av sitkagrana

  Kartleggingsrapport av sitkagran i Kristiansand kommune Kartleggingsrapport av sitkagran i Søgne og Mandal kommuner Kartleggingsrapport av sitkagran i Flekkefjord lvo  

Les mer

Minkbekjemping

  Langs kysten finner en de største forekomstene av mink i Norge.  Foto: J. E. Skåtan Sluttrapport Minkprosjektet 2011-2015 Miljødirektoratet støtter minkbekjemping hvert år. SNO har hovedansvar for gjennomføring av tiltak.   Denne rapporten oppsummerer erfaringer og resultatene fra minkprosjektet i Oksøy-Ryvingen 2011-2015. Rapporten tar i hovedsak for seg arbeidet med mink. ...

Les mer

Kystfortet - Restaurering og Treskjøtsel

    Kystfortet på Helgøya i skjærgården til Søgne kommune er i dag et hyppig brukt utfartssted for både lokale og andre fra Kristiansandsregionen. I sommersesongene kommer det også et stort antall besøkende fra utenfor regionen enten med egen båt eller via Høllen båtruter. Forsvarsinstallasjonene på øya er et naturlig trekkplaster; her er det mulig for de besøkende å gå rundt i ...

Les mer
Vis nyhetsarkiv