Kystfortet - Restaurering og Treskjøtsel

   
Kystfortet på Helgøya i skjærgården til Søgne kommune er i dag et hyppig brukt utfartssted for både lokale og andre fra Kristiansandsregionen. I sommersesongene kommer det også et stort antall besøkende fra utenfor regionen enten med egen båt eller via Høllen båtruter. Forsvarsinstallasjonene på øya er et naturlig trekkplaster; her er det mulig for de besøkende å gå rundt i fjellanlegg, løpegraver og se kanonene og annet utstyr som ennå står i stilling. Anlegget er godt kjent i utlandet og er stadig i forskjellige internasjonale tidsskrifter og bøker.
   
Miljødirektoratet har støttet Kystfortets restaurering for 2017. Et prioritert område for besøksstrategien.
   

Tilstandsrapport Kystfortet

Kulturminner i områder vernet etter naturmangfoldloven
  

Førbilde:

 

Etterbilde: