Verneområder

 

Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder ble opprettet etter vedtak i regjeringen i 2005. Det var det første vernet av større skjærgårsområder i Sør-Norge. Disse to kystverneområdene berører Kristiansand, Søgne, Mandal og Flekkefjord kommuner i Vest-Agder. De omfatter mer enn 50 000 dekar landareal og 100 000 dekar sjøareal. Dette tilsvarer omtrent det totale landarealet i Søgne kommune.

Vi snakker om det sørligste og varmekjæreste Norge: Ryvingen fyr, vestre Kråga, Pysen og Skjernøy er kjente utposter mot sør i Norge. Denne åpne og godt bevarte skjærgården, kan nytes på avstand fra utsiktspunktet Uranienborg og Sjøsanden i Mandal by, eller med båt få minutter utenfor Mandal, Søgne og Kristiansand. Bergeneset på Flekkerøy, er lett tilgjengelig ca 10 kilometer fra Kristiansand by, hele året. Her er det et rikt liv av ærfugl og sildemåke. Her kan du oppleve jaktende vandrefalk.

Flekkefjord landskapsvernområde er en perle. Storslått fjordlandskap omslutter vakre og unike strandsteder, og en høyreist skjermende skjærgård. Sørlandsskjærgården har sin vestligste utpost nettopp her! Landskapet varierer fra det litt mystiste vegetasjonsfattige anortositt-landskapet i vest, til de frodigste rike lauvskoger, på lune plasser lenger øst.

Verneområdene framstår som urørt kyst og skjærgård, dominert av blankskurte svaberg og kystlynghei, ytterst mot havet. Lenger inne øker preget av kulturpåvirkning i form av små steinsatte grøfter, rydningsrøyser, gravrøyser, hustufter, sommerflorer, varder og fyrlykter. I indre del av verneområdene, der du nærmer deg hytter, bosettinger og oppdrettsanlegg, ser du brygger, oppmurte veier og borger, og gjerder.

Og du båtfarende og fiskeredskaper som vitner om fisk i sjøen og ivrige fiskere året rundt.


Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde

En lun og godt bevart skjærgård lengst sør i landet, ønsker deg velkommen. Her har mer enn 100 000 fastboende lett tilgang til vakker natur hele året. Ca en million turister passerer området hvert år. Her finner du innbydende svaberg, billedskjønne tørrbakker, innbydende kystlyngheier, frodige naturbeitemarker, lune edellauvskoger. Her er god tilgang til lettgåtte turområder ytterst mot ...

Flekkefjord landskapsvernområde

Hidrasundet ønsker deg velkommen til det største landområdet på kysten i Sørnorge, som er vernet etter naturmangfoldloven. Storslått kystnatur mellom den høyreiste øya Hidra og den enda høyere Hidraheia. Vi er lengst sørvest i Norge, ved grensen mellom Agder og Rogaland.