Kontakt

Nasjonalparkforvalter Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområdeNasjonalparkforvalter er styrets administrative ressurs, og dermed redaktør av hjemmesiden.

Nasjonalparkforvalter Bjørn Morten Baardvik har kontorsted sammen med Statskog på Moen i Målselv. Henvendelser om forvaltning av verneområdet kan rettes til nasjonalparkforvalteren på telefon 95210535, eller e-post: fmtrbmb@fylkesmannen.no

Dokumenter som blir til eller fra nasjonalparkstyret blir arkivert hos fylkesmannen i Troms. Nasjonalparkstyret har derfor den samme postadressen som fylkesmannen i Troms. Dette kvalitetssikrer arkivfunksjonen og gjør alle offentlige dokumenter knyttet til nasjonalparkstyret tilgjengelig for offentlig elektronisk postjournal (OEP).

Post og søknader til nasjonalparkstyret sendes til:

Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde, Fylkesmannen i Troms postboks 6105, 9291 TROMSØ

e-post: fmtrpostmottak@fylkesmannen.no

 

(Publisert:11.10.2012 Sist endret:31.03.2014)